Czym są substancje antyodżywcze?

Rozliczne publikacje na temat żywienia koncentrują się zazwyczaj na przedstawianiu pozytywnych wartości odżywczych, jakie znajdują się w kolejnych produktach żywnościowych. Warto jednak pamiętać, że w uznawanych za podstawę zdrowej diety warzywach czy owocach mogą znajdować się także substancje, które z punktu widzenia ludzkiego organizmu nie są wcale pożądanymi gośćmi: nie przynoszą żadnego pożytku, a wręcz mogą wyrządzić poważną szkodę. Zazwyczaj jest tak, że są niezbędne dla właściwego rozwoju i funkcjonowania roślin i z tego powodu trudno mieć pretensje o fakt ich istnienia. Grupa tych związków jest dosyć imponująca i obejmuje takie substancje, jak: szczawiany, fityniany, glikozydy cyjanogenne, taniny, aminy biogenne, czy saponiny. Na szczęście działanie niektórych z substancji antyodżywczych można sprytnie zniwelować lub całkowicie ich uniknąć: temu właśnie służą takie strategie, jak gotowanie warzyw, moczenie roślin strączkowych, unikanie jedzenia surowych roślin lub obieranie ich ze skórki.